На 7 юни 2018 г. в гр. София се проведе Контактна борса в рамките на „Балканска конференция на МСП – София 2018“


На 7 юни 2018 г. от 10 ч., до 16.30 ч. в хотел „Хилтън“, София, се проведе контактна борса в рамките на „Балканска конференция на МСП – София 2018“, организирана от  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

По време на контактната борса, български и чуждестранни фирми, бизнес обединения, браншови организации, работодателски организации и български институции проведоха срещи, установиха преки контакти и обсъдиха възможности за делово сътрудничество с чуждестранни партньори от Балканските страни, както и от Австрия и Италия.

Участие в събитието взеха над 100 представители на българските бизнес и институционални среди.

Освен на контактната борса, участниците имаха възможност да присъстват и на дискусия, част от програмата на втората Балканска конференция на МСП, по време на която получиха ценна информация относно европейските политики за развитие на малкия и средния бизнес. Целта на събитието бе да предостави нови перспективи за развитие на българските компании, както и създаване на бъдещи ползотворни международни партньорства с акцент върху балканското сътрудничество.

Контактната борса се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент.

 

Страницата е редактирана последно на: 08.06.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube