Покана за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд 2018 г.

Покана за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът  на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд за 9-та (девета) и следващи конкурсни сесии

Приложение 1 – Формуляр за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен състава на Звеното за контрол при Националния иновационен фонд за 9-та (девета) и следващи конкурсни сесии 

Приложение 2 – Декларация по образец, удостоверяваща изпълнение на изискванията по буква „В.“ на т. II от Поканата

Приложение 3 – Декларация по образец, удостоверяваща изпълнение на изискванията по т.2-т.4, буква „А.“ на т. II от Поканата

Приложение 4 – Списък за установяване професионален опит на кандидата за участие в процедура за избор на одитори, които да бъдат включени в списък, от който да бъде определен съставът на Звеното за контрол на Националния иновационен фонд за 9-та (девета) и следващи конкурсни сесии.
Страницата е редактирана последно на: 03.07.2019
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube