ПОКАНА за участие в процедура за избор на независими експерти, с които да бъде допълнен списъкът на независимите експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ 2018 г.

ПОКАНА за участие в процедура за избор на независими експерти, с които да бъде допълнен списъкът на независимите експерти по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“.

Приложения към покана за избор на независими експерти по НИФ, инициативата Еврика и програма Евростарс. 

 
Страницата е редактирана последно на: 03.07.2019
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube