Въпрос №1-13 Можете ли да пратите ppt, който показахте, по мейла? с вх. № 94-00-161/14.06.2018 г.

ВЪПРОС

Можете ли да пратите ppt, който показахте, по мейла?

ОТГОВОР

Нямаме практика да изпращаме презентации на Агенцията персонално по електронна поща. Презентацията на НИФ 9, ще може да намерите на електронната страница на Агенцията след приключване на информационната кампания;
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube