Въпрос № 1-14 Ако кандидатства консорциум, допустима ли е свързаност на участниците? – с вх. № 94-00-161/14.06.2018 г.

ВЪПРОС

Ако кандидатства консорциум, допустима ли е свързаност на участниците?

ОТГОВОР

Ако кандидатства консорциум, то той ще трябва да кандидатства самостоятелно, като отделно и различно ЮЛ от съставляващите членове.
Страницата е редактирана последно на: 22.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube