Въпрос 3-5 При партньор – държавен университет, в случай когато изследователите от него са на основен трудов договор в университета: От Въпроси/Отговори за НИФ 8, имаме следния отговор: Когато участниците в проекта вече имат сключен трудов договор и работата по проекта ще се реализира в рамките на законоустановеното работно време, трудът на участниците може да бъде отчетен с актуалните трудови договори по основната им дейност. Възможно ли е да се планират човекодни по проекта на изследователите от университета, като се бюджетират по установените в правилата тарифи и интензитети и да се иска усвояване на субсидията, като се отчитат разходите, които университетът прави при изплащане на основните им трудови възнаграждения. Ако това е възможно, всъщност се явява като подпомагане и работата на университета по конкретната НИРД. Като се има в предвид, че част от трудовото възнаграждение освен за НИРД в университета, се изплаща и за преподавателска работа – има ли ограничение каква част от изплатеното основно трудовото възнаграждение може да служи като отчетен разход, който да е допустим при мониторинга и да бъде възстановен със съответния интензитет ? с вх. № 94-00-162/18.06.2018 г.

ВЪПРОС

При партньор – държавен университет, в случай когато изследователите от него са на основен трудов договор в университета:

От Въпроси/Отговори за НИФ 8, имаме следния отговор:

Когато участниците в проекта вече имат сключен трудов договор и работата по проекта ще се реализира в рамките на законоустановеното работно време, трудът на участниците може да бъде отчетен с актуалните трудови договори по основната им дейност.

Възможно ли е да се планират човекодни по проекта на изследователите от университета, като се бюджетират по установените в правилата тарифи и интензитети и да се иска усвояване на субсидията, като се отчитат разходите, които университетът прави при изплащане на основните им трудови възнаграждения. Ако това е възможно, всъщност се явява като подпомагане и работата на университета по конкретната НИРД. Като се има в предвид, че част от трудовото възнаграждение освен за НИРД в университета, се изплаща и за преподавателска работа – има ли ограничение каква част от изплатеното основно трудовото възнаграждение може да служи като отчетен разход, който да е допустим при мониторинга и да бъде възстановен със съответния интензитет ?

ОТГОВОР

Допустим разход за трудови възнаграждения, е само този разход, който е извършен съгласно заложените и изпълнените дейности и ангажираност по проекта на конкретните научни работници, във вашият случай по основни трудови договори. В бюджета на проекта се планиранит дневни ставки, които действително можете да отчетете с разходооправдателни документи, т.е не можете да планирате високи дневни ставки, а да отчитате по други по-ниски;
Страницата е редактирана последно на: 22.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube