Въпрос № 3-6 Правилно ли считаме, че максималният интензитет за унивеситета е 50% + 15% и/или 25% +15%, т.е. университетът не ползва увеличенията, които ползва кандидат-бенефициерът – МСП? -с вх. № 94-00-162/18.06.2018 г.

ВЪПРОС

Правилно ли считаме, че максималният интензитет за унивеситета е 50% + 15% и/или 25% +15%, т.е. университетът не ползва увеличенията, които ползва кандидат-бенефициерът – МСП.

ОТГОВОР

Да, правилно сте изчислили максималният размер на интензитета – ИНИ 65%
Страницата е редактирана последно на: 22.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube