Въпрос № 3-7 Следва ли да разбираме, че под “бюджет” се има предвид бевъзмездната финансова помощ, предоставяна от Националния фонд или се има предвид общия бюджет, който ние, като кандидатстващи по програмата, сме заложили за осъществяване на проекта? – с вх. № 94-00-176/21.06.2018 г.

ВЪПРОС

Следва ли да разбираме, че под “бюджет” се има предвид бевъзмездната финансова помощ, предоставяна от Националния фонд или се има предвид общия бюджет, който ние, като кандидатстващи по програмата, сме заложили за осъществяване на проекта?

ОТГОВОР

Следва да имате предвид, че безвъзмездната финансова помощ е процентно съотношение от бюджета на проекта, включително и за персонал. БФП по ПУСНИФ не може да надхвърля 80%.
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube