Въпрос № 3-8 Можем ли да считаме, че всяка външна услуга на сделката между несвързани лица изключваща недопустимите разходи за външни услуги ще бъде приета и финансирана? (напр. проведени предварителни проучвания и изследвания) – с вх. № 94-00-176/21.06.2018 г.

ВЪПРОС

Можем ли да считаме, че всяка външна услуга на сделката между несвързани лица изключваща недопустимите разходи за външни услуги ще бъде приета и финансирана? (напр. проведени предварителни проучвания и изследвания)

ОТГОВОР

Следва да имате предвид, че за разходи за външни услуги се считат – разходи по договори за възлагане на научни изследвания на принципа на сделката между несвързани физически и/или юридически лица, използване изключително по проекта.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube