Въпрос №3-9 Бихте ли изтълкували по-подробно разходите за консумативи и материали в чл.39 т.4 от “ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД”.  Конкретно въпросът ни е дали разходите за консумативи задължително трябва да надхвърлят 50% от общия бюджет, за да бъдат финансирани от Фонда или това се отнася само за посочените в т.4.2: вода, електроенергия и топлинна енергия. Също така какво друго освен изброените може да намери място в графа консумативи? Може ли например, разходите за интернет да бъдат причислени към разходите за консумативи? – с вх. № 94-00-176-1/22.06.2018 г.

ВЪПРОС

Бихте ли изтълкували по-подробно разходите за консумативи и материали в чл.39 т.4 от “ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ИНОВАЦИОНЕН ФОНД”.  Конкретно въпросът ни е дали разходите за консумативи задължително трябва да надхвърлят 50% от общия бюджет, за да бъдат финансирани от Фонда или това се отнася само за посочените в т.4.2: вода, електроенергия и топлинна енергия. Също така какво друго освен изброените може да намери място в графа консумативи? Може ли например, разходите за интернет да бъдат причислени към разходите за консумативи?

ОТГОВОР

Съгласно Чл. 33, ал.4, т.2 – Допустимите разходи могат да бъдат вода, електроенергия и/или топлинна енергия само за проекти, за чието изпълнение те представляват поне 50% от общите разходи за материали и консумативи по бюджета на всеки бенефициер/координатор или партньор/ри.
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube