Въпрос № 1-15 Относно Приложени 3 от “Правилник за оценка на проектни предложения и приложения по НИФ 2018“. Трябва ли въпросното приложение да бъде предадено на отделен електронен носител или е възможно да бъде предоставено заедно с Приложение 2, записани на един и същ електронен носител? – с вх. № 94-00-176-1/22.06.2018 г.

ВЪПРОС 

Относно Приложени 3 от “Правилник за оценка на проектни предложения и приложения по НИФ 2018“. Трябва ли въпросното приложение да бъде предадено на отделен електронен носител или е възможно да бъде предоставено заедно с Приложение 2, записани на един и същ електронен носител?

ОТГОВОР

Да, трябва Приложение 3 „Бюджет НИРП“, да бъде предадено на отделен ел. насител.
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube