Въпрос № 1-16 В “ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” т.2 е указано, че Приложение 2 трябва да бъде предоставено в два оригинални екземпляра, докато в самото Приложение 2 е записано, че приложението следва да бъде предоставено в три оригинални екземпляра. Бихте ли пояснили кой е правилният брой?   – с вх. 94-00-176-1/22.06.2018 г.

ВЪПРОС

В “ПРАВИЛНИК ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ ПРИЛОЖЕНИЯ” т.2 е указано, че Приложение 2 трябва да бъде предоставено в два оригинални екземпляра, докато в самото Приложение 2 е записано, че приложението следва да бъде предоставено в три оригинални екземпляра. Бихте ли пояснили кой е правилният брой?

ОТГОВОР

Следва да бъдат представени 2 оригинални екземпляра на Приложение 2.
Страницата е редактирана последно на: 25.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube