Въпрос 3-10 Допустими ли са разходите за ангажиране на екип от младежи /в етап експериментално развитие/ за демострации на практика приложението на разработената в проекта иновативна методология в областта на творческите индустрии? Това ще е екип, който на практика ще разработва и демонстрира условно наречения в случая “прототип на иновативна методология”. – с вх. № 92-00-126-1/27.06.2018 г.

ВЪПРОС 

Допустими ли са разходите за ангажиране на екип от младежи /в етап експериментално развитие/ за демострации на практика приложението на разработената в проекта иновативна методология в областта на творческите индустрии? Това ще е екип, който на практика ще разработва и демонстрира условно наречения в случая “прототип на иновативна методология”.

ОТГОВОР

Допустимите разходи за възнаграждения на персонал, са посочени в чл.33, ал.1, т.1.1 и т.1.2, като се съобразите с изпълняваните дейности като основен или спомагателен персонал, назначени по основно трудово правоотношение или допълнително такова, както и съобразно изискванията на чл.32 от ПУСНИФ.
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube