Въпрос №1-20 Колко пъти могат да бъдат получени авансови плащания? -с вх. №94-00-164/19.06.2018 г.

ВЪПРОС

Колко пъти могат да бъдат получени авансови плащания?

ОТГОВОР

Авансови плащания могат да бъдат получени по реда на чл.68, от ал.4 до ал.6 от  ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката, за всеки предвиден етап на проекта.

Предвидена е възможност за ползване на авансово преведената БФП за съответен етап за извършване на текущи плащания по изпълнението на дейностите по проекта при спазване на изискванията на чл. 68, ал.9, ал.10, ал. 11 и ал.12 от ПУСНИФ – 2016 г., и след утвърждаване на реда за прилагането и от страна на Финансиращата институция.

 




Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018




Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube