Въпрос № 3-13 Има ли определен лимит за човекодни по проекта /извън , определения от срока на проекта , от този за размер на помощта по проекта и за размер на разходите за персонал/? Ако има такъв лимит, то моля посочете какъв е той! – 94-00-164/19.06.2018 г.

ВЪПРОС

Има ли определен лимит за човекодни по проекта /извън , определения от срока на проекта , от този за размер на помощта по проекта и за размер на разходите за персонал/? Ако има такъв лимит, то моля посочете какъв е той!

ОТГОВОР

Броят на предвидените човекодни по проекта се ограничава от продължителността на проекта, съобразно допустимите работни дни за съответният период и при спазване, изискванията на Кодекса на труда. Предвидените от бенефициера брой дни за работа по проекта подлежат на оценка от независимият експерт извършващ техническа и икономическа оценка на проектното предложение.

Допустимият дял на разходите за персонал по научноизследователски развоен проект може да бъде до 70 % от общата стойност на разходите в бюджета на всеки участник. Делът на разходите за персонал в бюджета на партньор, който е организация за научни изследвания и разпространение на знания (научен институт или висше училище и др.), може да бъде до 90% при условие, че по отношение на общия бюджет на целия проект се спазва изискването, допустимият дял на разходите за персонал да бъде до 70% от общата стойност на проекта /чл.25, ал. 3 от ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16- 812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката/.
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube