Въпрос №3-16 Допустимо ли е едно и също лице да участва в две отделни позиции и съответно договори в две качества – ръководител на проект по договор за управление и контрол  /ДУК/ и изследовател по допълнителен ТД по проекта за 4 часов работен ден? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

ВЪПРОС

Допустимо ли е едно и също лице да участва в две отделни позиции и съответно договори в две качества – ръководител на проект по договор за управление и контрол  /ДУК/ и изследовател по допълнителен ТД по проекта за 4 часов работен ден?

ОТГОВОР

Допустимостта, едно и също лице да съвместява две отделни длъжности по проекта, се оценява на етап техническа и икономическа оценка на проектното предложение от независимият експерт извършващ оценката.
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube