Въпрос №3-17 Ако работодателят не изплаща осигурителни вноски /напр., защото лицето е осигурено на друго основание / допустимо ли е лицето да получи възнаграждение в допустимия по Правилата максимален размер  за съответната позиция? – с вх. №94-00-164/19.06.2018 г.

ВЪПРОС

Ако работодателят не изплаща осигурителни вноски /напр., защото лицето е осигурено на друго основание / допустимо ли е лицето да получи възнаграждение в допустимия по Правилата максимален размер  за съответната позиция?

ОТГОВОР

Да допустимо е.
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube