Въпрос № 3-18 Какво означава и как се прилага правилото , че на етап разходите за спомагателен персонал могат да бъдат да бъдат с % повече? – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

 ВЪПРОС

Какво означава и как се прилага правилото , че на етап разходите за спомагателен персонал могат да бъдат да бъдат с % повече?

ОТГОВОР

Разходите за спомагателен персонал се планират като обща сума, по отделно в ИНИ и ЕР, чиято максимална стойност може да бъде до 25%, спрямо основните разходи за персонал. Ако бенефициерът е планирал разходи за спомагателен персонал в размер на 25% за ИНИ и ЕР поотделно, примерът е следният: За първи етап от проекта върху отчетените разходи за основен персонал за етапа, могат да бъдат отчетени разходи за спомагателен персонал в размер на 30% поотделно в ИНИ и ЕР. Ако целият проект се състои от два етапа, то на втори последен етап разходите за спомагателен персонал, се изчисляват спрямо общо отчетените разходи за основен персонал, така, че не бива да превишават 25% общо за двата етапа на проекта поотделно в ИНИ и ЕР. При повече от два етапа примерът е същият, като на последен етап от проекта разходите за спомагателен персонал се изчисляват на база общо отчетени разходи за основен персонал за целият проект, като не се превишава планираният по договор процент за спомагателен персонал.
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube