Въпрос № 1-21 Допустимо ли е изменение на размера на шрифта и на колоните по приложение 2? Технически е невъзможно резюмето на ръководителя да се оформи в ½ страница. Представянето на експертите е изключително затруднено в рамките на предложената таблица. – с вх. № 94-00-164/19.06.2018 г.

ВЪПРОС

Допустимо ли е изменение на размера на шрифта и на колоните по приложение 2? Технически е невъзможно резюмето на ръководителя да се оформи в ½ страница. Представянето на експертите е изключително затруднено в рамките на предложената таблица.

ОТГОВОР

Не е допустима промяна на формата на таблиците в Приложение 2 „Форма за научноизследователски и развоен проект. Относно т.2. Резюме на ръководителя на проекта (до ½ страница !), посоченият допустим размер на резюмето има препоръчителен характер.
Страницата е редактирана последно на: 27.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube