Въпрос № 1-22 Бих искал да задам въпрос, свързан с Деветата сесия на НИФ /2018 г./:  При положение, че в проектното предложение участва една фирма като Координатор, и Институт на БАН като Партньор: Важи ли числителя на съотношението от точка 6.2.2 от Раздел В “Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти” само за разходите на Координатора? И оттам – общата стойност на проекта (Общата БФП на проекта + Общото съфинансиране от страна на Координатора и Партньора) може ли да бъде по-голяма от сумата, получена за числител на съотношението от точка 6.2.2? – с вх. №46-00-153/25.06.2018 г.

ВЪПРОС

Бих искал да задам въпрос, свързан с Деветата сесия на НИФ /2018 г./:

При положение, че в проектното предложение участва една фирма като Координатор, и Институт на БАН като Партньор:

Важи ли числителя на съотношението от точка 6.2.2 от Раздел В “Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти” само за разходите на Координатора?

И оттам – общата стойност на проекта (Общата БФП на проекта + Общото съфинансиране от страна на Координатора и Партньора) може ли да бъде по-голяма от сумата, получена за числител на съотношението от точка 6.2.2?

ОТГОВОР

Съгласно Раздел В “Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти”, т.6.2.2, оценката на финансовия капацитет, се извършва на етап техническа/икономическа/финансова оценка на проектното предложение за кандидата (ТЪРГОВЕЦ – ЮЛ) и партньора (Институт на БАН)по т.6.5.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 28.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube