Въпрос №3-19 Въпросът единствено е: признават ли се разходооправдателните документи за разходите, които университетът прави при изплащане на основните трудови възнаграждения на участващите от негова страна изследователи. Например: в бюджета на проекта са планирани разходи за 6 месеца от 500 лв./месец за изследовател от университета, който е на трудов договор за 800 лв./месец в университета. Признава ли се разходооправдателния документ от университета за изплатените 800 лв./месец на изследователя по основния му трудов договор през б-те месеца, в които работи и по проекта и ще бъде ли възстановена сумата от 3000 лв., намалена в съответствие със заложения интензитет? – Вх. №94-00-162-2 / 26.06.2018 г.

ВЪПРОС

Въпросът единствено е: признават ли се разходооправдателните документи за разходите, които университетът прави при изплащане на основните трудови възнаграждения на участващите от негова страна изследователи.

Например: в бюджета на проекта са планирани разходи за 6 месеца от 500 лв./месец за изследовател от университета, който е на трудов договор за 800 лв./месец в университета. Признава ли се разходооправдателния документ от университета за изплатените 800 лв./месец на изследователя по основния му трудов договор през б-те месеца, в които работи и по проекта и ще бъде ли възстановена сумата от 3000 лв., намалена в съответствие със заложения интензитет?

 

ОТГОВОР

Съгласно, така зададения въпрос и представена примерна информация за планираните разходи в бюджета, да признават се разходоправдателните документи за изплатени възнаграждения на университета, но само ако са приложими за ангажираност при пълно работно време (21/22 р. дни, 8 часа).
Страницата е редактирана последно на: 28.06.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube