Въпрос №3-20 В бъдещото проектно предложение ще се налага изработване на прототипи от външен изпълнител по наши изисквания (услуга).  Не става ясно дали разходът за такава услуга е допустим разход. – Вх. №94-00-178/25.06.2018 г.

ВЪПРОС

В бъдещото проектно предложение ще се налага изработване на прототипи от външен изпълнител по наши изисквания (услуга).  Не става ясно дали разходът за такава услуга е допустим разход.

 

ОТГОВОР

При разписването на проектното предложение следва да съобразите следното:

  • „Пряката цел на НИФ е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги………“ от което следва, че всички първообрази, оригинали, образци, модели (синоними на „прототип“) би следвало да са инициирани и реализирани в самите предприятия, бенефициери на Фонда;
  • Допустими разходи за външни услуги са само разходи за научни изследвания на принципа на сделката между несвързани лица използвани изключително за проекта, които не трябва да превишават 10 % от общата стойност на разходите по бюджета на всеки участник по проекта;
  • Не се признават за допустими разходи за външни услуги, чийто резултат от изпълнението им води до изработка на активи.Страницата е редактирана последно на: 28.06.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube