Въпрос №1-23 Как мога да кандидатствам при положение, че в правилата, които са обявени няма никакъв линк или описание за кандидатстване? На сайта Ви няма линк или обяснение за това как се кандидатства ? Каква е целта да се обяснява конкурсна процедура при положение, че кандидатите дори нямат възможност да разберат как да кандидатстват? Или може би има кандидати, на които се обяснява как да кандидатстват? В отговора, който ми изпратихте няма нито един линк, или какъвто и да било адрес, който да ме ориентира. – Вх.№46-00-150-2/25.06.2018 г.

ВЪПРОС

Как мога да кандидатствам при положение, че в правилата, които са обявени няма никакъв линк или описание за кандидатстване?

На сайта Ви няма линк или обяснение за това как се кандидатства ? Каква е целта да се обяснява конкурсна процедура при положение, че кандидатите дори нямат възможност да разберат как да кандидатстват?

Или може би има кандидати, на които се обяснява как да кандидатстват? В отговора, който ми изпратихте няма нито един линк, или какъвто и да било адрес, който да ме ориентира.

ОТГОВОР

Необходимата информация за кандидатстване и изпълнение на проектите може да бъде намерена на интернет – страницата www.sme.government.bg на ИАНМСП, като следвате пътя: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия > Програми и проекти > Текущи програми и проекти > Национален иновационен фонд > Кандидатстване > Кандидатстване за Национален иновационен фонд 2018.

На интернет – страницата на ИАНМСП са публикувани:

-Правила за управление на средствата на Национален иновационен фонд /ПУСНИФ 2016 г./, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката;

-Правилник за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ по НИФ 2018 г.;

-Процедура за административно и финансово отчитане на проекти по НИФ 2018 г., приета с Решение на УС на НИФ от дата 28.05.2018 г.;

-Договор за финансиране на проект по Националния иновационен фонд;

-Правила за дейността на звеното за контрол.

В Правилника за оценка на проектни предложения по НИФ 2018, който може да намерите на следния    адрес:https://www.sme.government.bg/uploads/2017/07/PRAVILNIK-OCENKA_PRILOJENIA.zipса представени необходимите документи и приложения за кандидатстване по 9-та конкурсна сесия на НИФ.
Страницата е редактирана последно на: 28.06.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube