Въпрос №1-26 Допустимо ли е участието на предприятие от селски район? – Вх. №46-00-151/21.06.2018 г.

Въпрос

Допустимо ли е участието на предприятие от селски район?

Отговор

Няма териториално ограничение на обхвата на НИФ.
Страницата е редактирана последно на: 29.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube