Въпрос № 1-28 Нашата фирма се занимава с производство на инсталации за добиване на екологично чиста промишлена вода. Бихме искали да кандидатстваме за получаване на държавни субсидии по дадена тема. Към кой можем да се обърнем за получаване на подробна информация? Благодаря предварително. – с вх. №№ 46-00-156/26.06.2018 г.

ВЪПРОС 

Нашата фирма се занимава с производство на инсталации за добиване на екологично чиста промишлена вода. Бихме искали да кандидатстваме за получаване на държавни субсидии по дадена тема. Към кой можем да се обърнем за получаване на подробна информация? Благодаря предварително.

ОТГОВОР

Условията за кандидатстване, както и допустимите тематичните области, по които можете да кандидатствате по Девета конкурсна сесия на Националния Иновационен Фонд, можете да намерите разписани в Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономикатав ПУСНИФ 2016 г., изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката и в „Обява за Девета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд“.

Същите заедно с необходимите документи и приложения са публикувани на страницата на ИАНМСП – Национален иновационен фонд – Кандидатстване – Кандидатстване за Национален иновационен фонд 2018, на следните линкове: https://www.sme.government.bg/?p=41370;

 

https://www.sme.government.bg/uploads/2017/07/PUSNIF9_s_NIF.pdf – Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г.

 

https://www.sme.government.bg/uploads/2017/07/Obiava-NIF9.pdf – Обява за Девета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд.

 
Страницата е редактирана последно на: 29.06.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube