Въпрос №3-22 Въпрос, свързан с т. 3. Разходи за външни услуги, „3.5. Не се признават за допустими разходи за външни услуги, чийто резултат от изпълнението им води до изработка на активи.” от ПУСНИФ-2016 г. Вх.№94-00214/02.05.2018 г.

Въпрос:

Въпрос, свързан с т. 3. Разходи за външни услуги, „3.5. Не се признават за допустими разходи за външни услуги, чийто резултат от изпълнението им води до изработка на активи.” от ПУСНИФ-2016 г.

Фирма координатор сама конструира и комплектова прототипна инсталация за пилотни изпитвания. Апаратите ще бъдат изработени от неръждаема ламарина. Необходимите материали ще се закупят като консумативи, но след направата готовата инсталация ще бъде заведена като ДМА. В такъв случай допустими ли са разходите за външна услуга за металообработка – за рязане, огъване, заваряване на ламарина, изработка и заваряване на фланци?

 

Отговор:

Всички материални разходи, необходими за изготвянето на елементите, от които ще конструирате и комплектовате прототип на инсталация за пилотни изпитвания, следва да планирате в перо „Разходи за материали и консумативи” от Бюджета за научно-изследователски и развоен проект. В планираните разходи за закупуване на неръждаема ламарина, трябва да се включат и разходите за рязане, огъване, заваряване на ламарина, с име на крайния материал, елемент от прототипа. Същото важи за фланците.

Ако „прототипна инсталация за пилотни изпитвания” е резултатът от изпълнението на проектното предложение, то той не може да бъде планиран в перо „Разходи за инструменти и оборудване” и отчетен като ДМА.
Страницата е редактирана последно на: 05.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube