Въпрос №1-30 Моля за Вашето становище дали правилно тълкуваме чл. 32 и чл. 33 от ПУСНИФ: Допустимо е да включим ръководител на проекта и ръководител на фазите по проекта, като те са различни лица. Допустимо е да заложим разходи за възнаграждения на ръководител на проекта и на ръководителите на отделните фази по проекта. Ръководителят на проекта спада към „Ръководен персонал”, а ръководителите на фазите са „изследователи”. Вх. № 94-00-186/27.06.2018 г.

Въпрос:

Моля за Вашето становище дали правилно тълкуваме чл. 32 и чл. 33 от ПУСНИФ:

Допустимо е да включим ръководител на проекта и ръководител на фазите по проекта, като те са различни лица.

Допустимо е да заложим разходи за възнаграждения на ръководител на проекта и на ръководителите на отделните фази по проекта.

Ръководителят на проекта спада към „Ръководен персонал”, а ръководителите на фазите са „изследователи”.

 

Отговор:

Задължително условие е ръководител на проекта и ръководител/и на фазата/ите по проекта да бъдат различни лица и за тях да бъдат планирани разходи за възнаграждения. Ръководните длъжности – ръководител на фаза и ръководител на проекта/екипа, са част от основния персонал по проекта и попадат в чл.32, ал.4, буква а. от Правила за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16- 812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката.

 
Страницата е редактирана последно на: 05.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube