Въпрос №1-31 Ние сме група млади предприемачи, развиващи дейността си в сферата на изкуството и културата. Бихме искали да наемем по-голямо помещение, в което да организираме по* мащабни събития – концерти, изложби, и т.н Проявяваме интерес към НИФ за евентуално финансиране на нашата дейност. Въпрос Вх. №92-00-127/26.06.2018 г.

Въпрос:

Ние сме група млади предприемачи, развиващи дейността си в сферата на изкуството и културата. Бихме искали да наемем по-голямо помещение, в което да организираме по* мащабни събития – концерти, изложби, и т.н

Проявяваме интерес към НИФ за евентуално финансиране на нашата дейност.

Отговор:

Националният иновационен фонд финансира проекти от следните тематични области:

  • Мехатроника и чисти технологии;
  • Информационни и комуникационни технологии и информатика;
  • Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии;
  • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Допустими проекти са научноизследователски развойни проекти, съсредоточени върху технологичното развитие на нови продукти, процеси, услуги или върху съществено усъвършенстване на съществуващи продукти, процеси или услуги в една от следните категории.

  • индустриални научни изследвания;
  • експериментално развитие

Съгласно Правилника за оценка на проектни предложения НИФ не може да финансира наемането на помещения за културни дейности.
Страницата е редактирана последно на: 05.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube