Въпрос №1-32 В образеца на „Споразумение за сътрудничество“ /Приложение 4/ в частта данни за координатора и партньора е предвидено да се изпише „по проект …… /… за финансиране по схема ….“ Какво се предвижда да бъде изписано в тази част от образеца? Вх.№94-00-222/09.07.2018 г.

Въпрос:

В образеца на „Споразумение за сътрудничество“ /Приложение 4/ в частта данни за координатора и партньора е предвидено да се изпише „по проект …… /… за финансиране по схема ….“ Какво се предвижда да бъде изписано в тази част от образеца?

Отговор:

В посоченото поле от Приложение 4 се изписва само наименованието на проекта.
Страницата е редактирана последно на: 10.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube