Въпрос №1-33 Предвид основната цел на Фонда – да насърчава научноизследователската и развойна дейност на предпиятията и да стимулира сътрудничеството наука-бизнес, бихме желали да проучим възможностите за кандидатстване за компания като нашата (QuarkVR) или поне възможни начини за сътрудничество с ИАНМСП. Накратко, ние разработваме стрийминг технологии за Виртуална и Добавен реалност. Тя позволява на потребители без силни компютри да се възползват от Виртуална и Добавена реалност, както и цели офиси да си сътрудничат дистанционно със същата ефективност на работа в общо физическо пространство. Това са само две от приложенията на нашата технология и ще се радваме, ако имаме възможност де се срещнем и да обсъдим с Вас направленията, по които бихме могли да участваме. Нашият софтуер е иновативан не само за България, но и за света, и сред партньорите и клиентите си имаме компании като HTC, Dell, Orange, NVidia и др. Вх. №46-00-161/29.06.2018 г.

Въпрос:

Предвид основната цел на Фонда – да насърчава научноизследователската и развойна дейност на предпиятията и да стимулира сътрудничеството наука-бизнес, бихме желали да проучим възможностите за кандидатстване за компания като нашата (QuarkVR) или поне възможни начини за сътрудничество с ИАНМСП.

Накратко, ние разработваме стрийминг технологии за Виртуална и Добавен реалност. Тя позволява на потребители без силни компютри да се възползват от Виртуална и Добавена реалност, както и цели офиси да си сътрудничат дистанционно със същата ефективност на работа в общо физическо пространство. Това са само две от приложенията на нашата технология и ще се радваме, ако имаме възможност де се срещнем и да обсъдим с Вас направленията, по които бихме могли да участваме.

Нашият софтуер е иновативан не само за България, но и за света, и сред партньорите и клиентите си имаме компании като HTC, Dell, Orange, NVidia и др.

Отговор:

Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира иновации, които не достигат до готов пазарен продукт, като за целите му „иновацията“ е нов продукт/услуга или технология или значително подобрен продукт, услуга или технология, които биха създали пазарни предимства и повишили конкурентоспособността на предприятията.

Условията за кандидатстване, както и допустимите тематичните области, по които можете да кандидатствате по Девета конкурсна сесия на Националния Иновационен Фонд, можете да намерите разписани в Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16-812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката ПУСНИФ 2016 г., изменени и допълнени със заповед № РД-16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката и в „Обява за Девета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд“.

Същите заедно с необходимите документи и приложения са публикувани на страницата на ИАНМСП – Национален иновационен фонд – Кандидатстване – Кандидатстване за Национален иновационен фонд 2018, на следните линкове: https://www.sme.government.bg/?p=41370 – Правилник за оценка на проектни предложения и приложения по НИФ 2018;

https://www.sme.government.bg/uploads/2017/07/PUSNIF9_s_NIF.pdf – Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г.
Страницата е редактирана последно на: 10.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube