Въпрос №1-35 Мога ли да кандидатствам в НИФ 9 с проектно предложение от НИФ 8, при положение, че за същото вече имам регистриран полезен модел? Вх.№ 94-00-219/05.07.2018 г.

Въпрос:

Мога ли да кандидатствам в НИФ 9 с проектно предложение от НИФ 8, при положение, че за същото вече имам регистриран полезен модел?

 

Отговор:

Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира иновации, които не достигат до готов пазарен продукт, като за целите му „иновацията“ е нов продукт/услуга или технология или значително подобрен продукт, услуга или технология, които биха създали пазарни предимства и повишили конкурентоспособността на предприятията.

Полезният модел предполага вече разработена иновация, а Фонда финансира самия процес на разработване на иновацията.
Страницата е редактирана последно на: 11.07.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube