Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Началник на отдел „Информационно обслужване на бизнеса”, Дирекция „Развитие и интернационализация на малките и средните предприятия” в ИАНМСП

Обявление

Списък на допуснати и недопуснати кандидати
Страницата е редактирана последно на: 27.02.2012Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: