Въпрос № 1-37 Относно подаване на проектно предложение по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“, искам да Ви попитам дали за стартиращо предприятие важат за подаване следните документи: Приложение 5 – Декларация за държавни/минимални помощи; Приложение 6 – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП; Приложение 7 – Справка за обобщени параметри на предприятието; Приложение 8 – Декларация по чл. 4, ал. 3 от ПУСНИФ; Приложение 9 – Декларация по чл. 19 и чл. 21 от ПУСНИФ. – с рег. № 94-00-225/12.07.2018 г.

ВЪПРОС:  

Относно подаване на проектно предложение по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“, искам да Ви попитам дали за стартиращо предприятие важат за подаване следните документи:

  • Приложение 5 – Декларация за държавни/минимални помощи;
  • Приложение 6 – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;
  • Приложение 7 – Справка за обобщени параметри на предприятието;
  • Приложение 8 – Декларация по чл. 4, ал. 3 от ПУСНИФ;
  • Приложение 9 – Декларация по чл. 19 и чл. 21 от ПУСНИФ.

ОТГОВОР:

  • Приложение № 5 към Правилника за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ – Декларация за държавни/минимални помощи и финансиране/ нефинансиране от други източници, се попълва от всички кандидати независимо от това дали са стартиращо предприятие или не;
  • Приложение № 6 – Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП се попълва тогава, когато кандидатът и/или партньорът по проекта ползва статут на МСП по смисъла на ЗМСП, независимо от това дали e стартиращо предприятие или не;
  • Приложение № 7 – Справка за обобщени параметри на предприятието, което подава декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП се попълва тогава, когато кандидатът и/или партньорът по проекта ползва статут на МСП и е свързано предприятие/предприятие–партньор по смисъла на ЗМСП, независимо от това дали e стартиращо предприятие или не.
  • Приложение № 8 към Правилника за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ – Декларация по чл. 4, ал. 3 от ПУСНИФ се попълва тогава, когато партньора по проекта е организация за научни изследвания и разпространение на знания;
  • Приложение № 9 към Правилника за оценка на проектни предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ – Декларация по чл. 19 и чл. 21 от ПУСНИФ се попълва от всички кандидати независимо от това дали са стартиращо предприятие или не.

 

 

 
Страницата е редактирана последно на: 17.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube