Въпрос № 1-38 Следващото ми питане e относно това, че стартиращата фирма има съдружници, които са фирми извършващи дейност. За тях трябва ли да се попълват приложенията и да се прилагат документи от НАП и НСИ? – с вх. № 94-00-225/12.07.2018 г.

ВЪПРОС:

Следващото ми питане e относно това, че стартиращата фирма има съдружници, които са фирми извършващи дейност. За тях трябва ли да се попълват приложенията и да се прилагат документи от НАП и НСИ?

ОТГОВОР:

Свързаността/партньорството следва да се отбележи и в Декларацията по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП;

Изискването за представяне на документи от НАП и НСИ се отнася само за Кандидата/Партньора по изпълнението на проекти, не и за съдружниците.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 17.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube