Въпрос №3-23 ПУСНИФ 2018 указва, че основният и спомагателният персонал трябва да бъде назначен по основно или допълнително трудово правоотношение. Следва ли тези трудови договори да са сключени към датата на кандидатстване или е възможно да бъдат сключени към датата на стартиране на изпълнението на проектните дейности? – с вх.№

ВЪПРОС:

ПУСНИФ 2018 указва, че основният и спомагателният персонал трябва да бъде назначен по основно или допълнително трудово правоотношение. Следва ли тези трудови договори да са сключени към датата на кандидатстване или е възможно да бъдат сключени към датата на стартиране на изпълнението на проектните дейности?

ОТГОВОР:

Не е задължително трудовите договори и/или допълнителните споразумения към трудови договори с лицата, които се предвижда да участват в изпълнението на проектното предложение, да бъдат сключени към датата на кандидатстване с проектно предложение за финансиране от НИФ.

 
Страницата е редактирана последно на: 18.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube