Въпрос №3-24 Съгласно Чл. 26. (1) от ПУСНИФ-2016 бенефициерът/координаторът и партньора/ите/ определят начисления данък върху добавената стойност по получени доставки на стоки и/или услуги или извършени плащания в изпълнение на проект, финансиран по НИФ, в следните две категории: Възстановим данък добавена стойност; Невъзстановим данък добавена стойност. Имам следния въпрос: Ако фирмата координатор е новосъздадена и няма регистрация по ЗДДС в момента на кандидатстване, допустимо ли е да попълни бюджета с възстановим ДДС, тъй като ще направи регистрация по ЗДДС преди подписване на договора и ще започне изпълнението на проекта като фирма с регистрация по ЗДДС? Моля, потвърдете, ако е така. Ако е допустимо, в заявлението за участие, Приложение 1 какво трябва да се маркира -сегашния статут без регистрация по ЗДДС или бъдещия статут по време на изпълнение на проекта с направената регистрация по ЗДДС, така както ще бъде отразено в бюджета на проектното предложение? Ако не е допустимо, а координаторът и партньорът са с различен статут за регистрация по ЗДДС, как би трябвало да се попълни бюджета? Вх.№94-00-229/16.07.2018 г.

Въпрос:

Съгласно Чл. 26. (1) от ПУСНИФ-2016 бенефициерът/координаторът и партньора/ите/ определят начисления данък върху добавената стойност по получени доставки на стоки и/или услуги или извършени плащания в изпълнение на проект, финансиран по НИФ, в следните две категории:

  • Възстановим данък добавена стойност;
  • Невъзстановим данък добавена стойност.

Имам следния въпрос: Ако фирмата координатор е новосъздадена и няма регистрация по ЗДДС в момента на кандидатстване, допустимо ли е да попълни бюджета с възстановим ДДС, тъй като ще направи регистрация по ЗДДС преди подписване на договора и ще започне изпълнението на проекта като фирма с регистрация по ЗДДС? Моля, потвърдете, ако е така.

Ако е допустимо, в заявлението за участие, Приложение 1 какво трябва да се маркира -сегашния статут без регистрация по ЗДДС или бъдещия статут по време на изпълнение на проекта с направената регистрация по ЗДДС, така както ще бъде отразено в бюджета на проектното предложение?

Ако не е допустимо, а координаторът и партньорът са с различен статут за регистрация по ЗДДС, как би трябвало да се попълни бюджета?

Отговор:

В.1 – В хипотезата, която излагате, че ще успеете да се регистрирате по ЗДДС, преди подписване на договор, това в случай, че бъде одобрено за финансиране проектното предложение, то тогава следва да попълните бюджета, като регистриран по ЗДДС, въпреки, че ще посочите друго обстоятелство в Приложение 1.

В.2 – Данните, които се попълват в Приложение 1, както и всички останали приложения към проектното предложение, следва да отразяват моментно състояние, към датата на подаване, а не бъдещи действия/обстоятелства на кандидата.
Страницата е редактирана последно на: 18.07.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube