Въпрос №3-25 В две от фазите на проекта сме планирани химични анализи на изходна суровина и на експериментален продукт, получен при различни условия. Необходимата лабораторна апаратура е налична в лабораторията на партньора (изследователска организация). За провеждането на химичните анализи са необходими химикали, сертифицирани сравнителни материали, консумативи за апаратурата (пълнежи за колоните, газове и др.). Допустими ли са тези разходи? До момента сме ги описали в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта”. – вх. №3-25

ВЪПРОС:

В две от фазите на проекта сме планирани химични анализи на изходна суровина и на експериментален продукт, получен при различни условия. Необходимата лабораторна апаратура е налична в лабораторията на партньора (изследователска организация). За провеждането на химичните анализи са необходими химикали, сертифицирани сравнителни материали, консумативи за апаратурата (пълнежи за колоните, газове и др.). Допустими ли са тези разходи? До момента сме ги описали в таблицата „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта”.

ОТГОВОР:

Необходимите материали и консумативи за провеждане на химични анализи на изходна суровина и на експериментален продукт, получен при реализиране на проектното предложение и извършени с лабораторна апаратура,  налична в лабораторията на партньора, трябва да бъдат планирани в бюджета на партньора, таблица „Разходи за материали и консумативи“.

При попълване на приложение 2 „Форма за научно изследователски и развоен проект“ от партньора следва да бъде описана наличната лабораторна апаратура, за която ще се използват материали и консумативи при изпълнението на проекта.

 
Страницата е редактирана последно на: 20.07.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube