Въпрос № 3-26 Необходимо ли е да представим оферти от доставчици за посочените в таблица „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“, материали/консумативи за изпълнение на дейностите на проекта? – вх. №46-00-171/18.07.2018 г.

ВЪПРОС:

Необходимо ли е да представим оферти от доставчици за посочените в таблица „Необходими материали/консумативи за изпълнението на проекта“, материали/консумативи за изпълнение на дейностите на проекта?

ОТГОВОР:

Съгласно чл.35, ал.4, т.2, ал.5, т.5.2 от ПУСНИФ 2016 г., изменени и допълнени със заповед № РД16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката /ПУСНИФ/, процедурата за избор на доставчици се прилага преди извършване на доставка планирана в бюджета на проекта по перо „Разходи за материали и консумативи” – при закупуване на материали и консумативи със стойност на доставката равна или по-голяма от 30 000 лв., без включен данък добавена стойност, за всеки един бюджетен ред от това перо.

 
Страницата е редактирана последно на: 20.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube