Въпрос № 1-43 В „Правилника за оценка на проектни предложения“ на ст. 2 е написано, че в случай на „…… упълномощаване се представя пълномощно „съгласно изискуемата форма и съдържание“. В приложенията за кандидатстване не можем да открием образец на пълномощно. Моля да изпарите линк или образец на самото пълномощно? – вх. №46-00-172/18.07.2018 г.

ВЪПРОС:

В „Правилника за оценка на проектни предложения“ на ст. 2 е написано, че в случай на „…… упълномощаване се представя пълномощно „съгласно изискуемата форма и съдържание“. В приложенията за кандидатстване не можем да открием образец на пълномощно. Моля да изпарите линк или образец на самото пълномощно?

ОТГОВОР:

В секция Въпроси – отговори НИФ 2018, раздел Общи въпроси, въпрос № 1-39, се съдържа отговора на Вашето запитване.
Страницата е редактирана последно на: 20.07.2018
Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube