Въпрос №1-44 При разпределяне на дейностите за ИНИ и ЕР по проекта има ли минимално и/или максимално съотношение между двата вида дейности, което трябва да се спазва. Например: Допустимо ли е съотношението между дейностите ИНИ и ЕР да бъде 80% към 20%, или 50% към 50% или друго. Въпросът ми не е за процентното финансиране, а за разпределяне на дейностите. -вх. №46-00-176/20.07.2018 г.

ВЪПРОС:

При разпределяне на дейностите за ИНИ и ЕР по проекта има ли минимално и/или максимално съотношение между двата вида дейности, което трябва да се спазва.

Например: Допустимо ли е съотношението между дейностите ИНИ и ЕР да бъде 80% към 20%, или 50% към 50% или друго. Въпросът ми не е за процентното финансиране, а за разпределяне на дейностите.

ОТГОВОР:

Няма изискване за спазване на минимално и/или максимално съотношение между дейностите включени в Индустриални научни изследвания и в Експериментално развитие.
Страницата е редактирана последно на: 24.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube