Въпрос №1-45 Как се обосновават допълните надбавки за малко предприятие и ефективно сътрудничество. При подаване на проектното предложение следва ли да имаме обосновка за какво точно ще се разпределят. – вх. №46-00-177/20.07.2018 г.

ВЪПРОС:

Как се обосновават допълните надбавки за малко предприятие и ефективно сътрудничество. При подаване на проектното предложение следва ли да имаме обосновка за какво точно ще се разпределят.

ОТГОВОР:

Надбавки за малко предприятие и ефективно сътрудничество не се обосновават.

Ако кандидатът отговаря на условията разписани в  чл.67, ал.3 и ал.4 от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд – ПУСНИФ – 2016 г., утвърдени със Заповед № РД-16- 812/23.08.2016 г. на министъра на икономиката, изменени и допълнени със заповед № РД16-654/28.05.2018 г. на министъра на икономиката, той планира надбавките в бюджета на проектното предложение, които се изплащат в последния етап от изпълнение на проекта.




Страницата е редактирана последно на: 24.07.2018




Expo2025 Osaka
Matchmaking b2b connect
BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bg



Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube