Въпрос №1-46 Моля опишете подробно вида, в който трябва да бъде подадено проектното предложение. Трябва ли документите да бъдат разделени в два комплекта /папка или класьор с джобове/?  Трябва ли двата комплекта да бъдат в собствени запечатани непрозрачни пликове? Колко електронни носителя трябва да се предадат – два със трите приложения (№1, 2 и 3) на всеки от носителите? – вх. №94-00-235/24.07.2018 г.

ВЪПРОС:

Моля опишете подробно вида, в който трябва да бъде подадено проектното предложение.

Трябва ли документите да бъдат разделени в два комплекта /папка или класьор с джобове/?

Трябва ли двата комплекта да бъдат в собствени запечатани непрозрачни пликове?

Колко електронни носителя трябва да се предадат – два със трите приложения (№1, 2 и 3) на всеки от носителите?

ОТГОВОР:

Конкурсната документация за 9-та сесия на Националния иновационен фонд се представя в 2 /два/ екземпляра, комплектовани поотделно по реда на Приложенията публикувани към „Правилник за оценка на проектни предложения“ и поставени в отделни папки. При по-голям обем на конкурсната документация, могат да бъдат поставени и в класьори.

Приложения №1 „Заявление за участие“, Приложение №1А „Данни за партньорите“ /в случай, че е приложимо/, Приложение 2 „Форма за научно-изследователски и развоен проект“ и Приложение 3 „Бюджет за начно-изследователски и развоен проект“, освен на хартиен носител се представят и на 1 бр. СД в съответния изискуем формат посочен в Раздел А, т.3 от „Правилник за оценка на проектните предложения“.

В „Правилник за оценка на проектни предложения“ Раздел А, т.1 е посочено: „Конкурсната документация се предава в запечатан непрозрачен плик с надпис:

  • Национален иновационен фонд – 9 сесия или НИФ – 9 сесия;
  • Наименование на проектното предложение;
  • Наименование на кандидата;Страницата е редактирана последно на: 24.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube