Въпрос №1-47 Ако отговорите по описаните т.1, т.2 и т.3 от Приложение № 5 „Декларация задържавни/минимелни помощи и финансиране/нефинансиране от други източници“ е отрицателен, следва ли да се попълва табличката с други получени държавни или минимаелни помощи от други дейности (проекти), а не за този който се кандидатства в момента? -вх. № 46-00-178/24.07.2018 г.

ВЪПРОС:

Ако отговорите по описаните т.1, т.2 и т.3 от Приложение № 5 „Декларация задържавни/минимелни помощи и финансиране/нефинансиране от други източници“ е отрицателен, следва ли да се попълва табличката с други получени държавни или минимаелни помощи от други дейности (проекти), а не за този който се кандидатства в момента?

ОТГОВОР:

Ако представляваното от Вас предприятие/организация за научни изследвания и разпространения на знания не е декларирало получаване на финансиране по точка 1, точка 2 и/или точка 3 от Приложение № 5 „Декларация задържавни/минимелни помощи и финансиране/нефинансиране от други източници“, таблица 1 не се попълва.
Страницата е редактирана последно на: 25.07.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube