Българо-индийски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, 05.09.2018 г., София Хотел Балкан (бивш хотел „Шератон“)


В периода 4-6 септември 2018 г. на държавно посещение в Република България пристига Н.Пр. г-н Рам Натх Ковинд, Президент на Република Индия. Той ще бъде придружен от широко представена бизнес делегация с разнородни интереси и очаквания в областта на двустранното търговско-икономическо сътрудничество.

Във връзка с посещението на индийския Президент, по инициатива на министъра на икономиката на Република България, г-н Емил Караниколов, на 5 септември 2018 г. (сряда), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира бизнес форум с двустранни срещи между представителите на деловите среди от двете държави.

Целта на бизнес форума е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови  форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Индия, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Икономиката на Индия е седмата по големина в света по номинален БВП и третата по големина по паритет на покупателната способност. Британското влияние оставя силен отпечатък върху съвременния облик на страната. То довежда до териториално обединение на Индия, централизиране на административния апарат, развитие на комуникациите, индустрията и търговията, както и утвърждаване на общ език (английски) за индийския елит.

През последните години Индия запазва своя икономически профил на индустриално-аграрна страна с добре развита промишленост, автомобилна и фармацевтична индустрия, химическа индустрия, с огромни ресурси в сферата на телекомуникациите и информационните технологии и с висок научно-технически потенциал, включително в космическата и ядрената област. Средният годишен ръст на БВП на Индия (7–10% през последните 10 години) е сред най-високите в света и е със сравнително устойчив характер, което дава основание за причисляване на Индия към „израстващите икономики“. По последни данни от Централната статистическа служба на Индия, през финансовата 2017-18 г. (април 2017 – март 2018 г.) ръстът на БВП е 6.7%, а през 2016-17 г. е 7.1 %. Страната е една от страните от Г-20 и член на БРИКС.

Поканени за участие в българо-индийския бизнес форум с провеждане на двустранни срещи, който ще се проведе на 5 септември 2018 г. в София Хотел Балкан (бивш хотел „Шератон“) са всички фирми с интереси от установяване на сътрудничество с индийски компании в следните сфери на икономиката: отбранителна индустрия и стоки с двойна употреба; селско стопанство; туризъм; информационни и комуникационни технологии; фармацевтика и фармакология; етерични масла, козметика и парфюмерия; машиностроене, електротехника и електроника; хранително-вкусова промиш­леност, в т.ч. вино и алкохолни напитки; инвестиционни и инженерингови проекти и др.

При проявен интерес от участие в бизнес форума, очакваме попълнена приложената регистрационна форма в срок до 15.08.2018 г. на e-mail: n.georgieva@sme.government.bg или e.ivanova@sme.government.bg.

На регистриралите се допълнително ще бъде изпратена програма на събитието и списък с участниците от индийска страна. Допълнителна информация бихте могли да получите от Николина Георгиева, тел.: 02/940 79 77 или Евелина Иванова, тел.: 02/940 79 78.

Участието в бизнес форума е безплатно и се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент.

На събитието няма да бъдат допуснати лица без потвърдена регистрация.

Приложения:

Страницата е редактирана последно на: 24.10.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube