Бизнес делегация с провеждане на бизнес форуми в гр. Ханой и гр. Хошимин, Социалистическа република Виетнам, 15 – 22 септември 2018 г.

В периода 15 – 22 септември 2018 г. г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България ще проведе работно посещение в гр. Ханой и Хошимин, Социалистическа република Виетнам по покана на своя виетнамски колега г-н Чан Туан Ан, министър на индустрията и търговията.

В рамките на посещението на българската делегация, между двете страни е договорено провеждането на бизнес форуми с двустранни срещи в гр. Ханой и гр. Хошимин между представителите на деловите среди на двете държави. Провеждането на двата бизнес форума е предварително съгласувано с виетнамската страна и с Ръководителите на СТИВ Ханой и СТИВ Хошимин. То се разглежда като реализация на поетите по време на Двадесет и третата сесия на Българо-виетнамската СКТИНТС ангажименти за насърчаване на директните контакти между българските и виетнамските делови среди, практическа реализация на приетия от двамата президенти Нов модел на икономическо сътрудничество.

Целта на бизнес форумите е създаване на контакти между бизнеса от двете страни, запознаване със спецификата и възможностите на пазара и търсене на нови  форми за взаимноизгодно сътрудничество. Очакваният краен резултат е свързан с активизиране на стокообмена между България и Виетнам, както и стимулиране на съвместните инвестиции.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори: ИКТ; хранително-вкусовата промишленост, в т.ч. мляко и млечни продукти, месни продукти, олио, вина и спиртни напитки; парфюмерия и козметика, розово масло и продукти от розово масло; селско стопанство – фуражи, фуражни добавки, слънчоглед, ечемик и др.; фармация, готови лекарствени форми и консумативи; туризъм и туристически услуги; инвестиционни проекти и др., която ще участва в бизнес форуми в гр. Ханой и гр. Хошимин, СР Виетнам в периода 15 – 22 септември 2018 г.

С настоящото имам удоволствието да поканя Вас или Ваш представител да се включите в бизнес делегацията.

Желаещите за участие в делегацията, следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 17.08.2018 г. на е-mail адрес: n.georgieva@sme.government.bg. Допълнителна информация може да получите от Николина Георгиева, главен експерт в дирекция „Интернационализация на МСП“ на телефон 02/940 7977.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, включително съдействие при издаване на виза, настаняване, вътрешни трансфери и участие в бизнес форумите с двустранни срещи се осъществява от ИАНМСП, със съдействието на Ръководителите на СТИВ Ханой и СТИВ Хошимин и партньорските на ИАНМСП организации на място.

Всички разходи, свързани с издаването на визи, самолетни билети, хотелско настаняване, застраховка, вътрешен трансфер и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните участници допълнително ще бъдат изпратени информация с финансовите параметри и подробна програма на посещението.

Приложение: Регистрационна форма
Страницата е редактирана последно на: 15.08.2018Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: