Удължаване на срока за набиране на документи за участие в Mеждународно изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), 5 – 10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ Ви информира, че удължава срока за подаване на документи за участие в международно изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), което ще се проведе в периода 05 – 10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай.

Комплектите документи за кандидатстване, публикувани на интернет страницата на ИАНМСП, както и Правилата за кандидатстване за участие в проявата остават валидни и могат да бъдат намерени на:

Национално участие в международно изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO (CIIE), 5 – 10.11.2018 г., гр. Шанхай, Китай


При интерес за участие в Международно изложение за вносни стоки CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2018, предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:
– в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 15.08.2018г. /сряда/, на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или
– да изпрати документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail:office@sme.government.bg
Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.
За допълнителна информация може да се обръщате към следните лица за контакт от отдел „Мерки за интернационализация провеждани в чужбина”, ИАНМСП:
Мирела Тасева, 02/ 940 79 83, m.tasseva@sme.government.bg
Магдалена Маджурова, 02/ 940 79 70, m.madzhurova@sme.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 15.08.2018

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: