Национално участие в 15-ия международен панаир за МСП в Китай (CISMEF), 10-13.10.2018 г., гр. Гуанджоу, Китай

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 15-ия международен панаир за МСП в Китай (CISMEF), който ще се проведе в периода 10-13.10.2018 г., в гр. Гуанджоу, Китай – www.cismef.com.cn. Провинция Гуандун е разположена в Южен Китай, граничи с провинциите Фудзян, Дзянси, Хунан, Гуанси, Хайнан и със специалните административни райони Макао и Хонконг. През последните години Гуандун се превърна в една от икономически най-добре развитите провинции на Китайската народна република (КНР). Официалната статистика определя населението на Гуандун на над 80 млн. души. Така провинцията заема 4-то място в списъка на най-гъсто населениете и е една от най-богатите китайски провинции.

CISMEF се провежда в POLY World Trade Center и е едно от големите многопрофилни търговски изложения в КНР, организирано с подкрепата на Министерство на индустрията и информационните технологии, Държавната администрация за индустрия и търговия, както и Провинция Гуандун.В последното издание на CISMEF през 2017 г. от българска страна участваха 16 компании производители на парфюмeрия, козметика, натурален пчелен мед, сокове и др.

Изложбата е от общ характер и секторите, които могат да бъдат представени с потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина, храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, розово масло, продукти на химическата промишленост и др. Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – изследователската и развойната дейност, автомобилостроенето и др.

Китайската страна предоставя на всяка държава-участник безплатно 20 стандартно оборудвани щандове, осигурява безплатна реклама на националното участие и оказва съдействие при участие в съпътстващите прояви.

Условията за участие на националния щанд на 15-то издание на CISMEF са следните:

 1. ИАНМСП организира колективното участие на български предприятия на националния щанд като предоставя на всеки участник:

– Стандартно оборудван изложбен щанд от 9 кв.м. (3,00м х 3,00м), табела с името на фирмата, 1 бр. маса за преговори, 2 бр. стола, 1 бр. кошче за отпадъци, 2 бр. луминисценти лампи и 1 бр. контакт);

–  Консумативи (ток, почистване и др.);

–  Рекламиране на участието;

–  Съдействие при издаване на китайска виза;

–  Консекутивен превод от английски на китайски език и обратно;

–  Съдействие при участие в съпътстващите прояви.

 1. Одобрените фирми за участие следва да поемат всички други разходи, както следва:
  • Заявено допълнително оборудване и услуги свързани с участието, извън гореописаните;
  • Спедиция, митническа обработката и застраховка на експонатите;
  • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни, квартирни, медицинска застраховка);
  • Застраховка на представителите на предприятието и експонатите.

Кандидатстването за участие на националния щанд на 15-то издание на CISMEF се извършва чрез:

 1. Заявка за участие (по образец и в оригинал). Документа следва да бъде подаден в срок, подписан от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатан с печата на предприятието;
 2. Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца и валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване. (в оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала”, подпис на представляващия и печат на предприятието).

При интерес за участие в изложбата, най-късно до 24.08.2018 г. /петък/, предприятието може да подаде изискуемите документи по един следните начини:

– в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 17:30 часа на 24 август 2018 г. на адрес: 1000 София, ул „Леге” № 2-4 или

– да изпратят документите за кандидатстване, подписани с електронен подпис на e-mail: office@sme.government.bg  в срок до 24:00 часа на 24 август 2018 г.

Документи, подадени в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване 24.08.2018 г., нe се разглеждат. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Росица Асенова, тел.: 02/ 940 79 80, E-mail: r.assenova@sme.government.bg.
Страницата е редактирана последно на: 04.09.2018

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: