Международна конференция и B2B изложение „Дигиталните иноватори в здравната екосистема“, 05-06 октомври 2018 г., гр. Варна.

В периода 05-06 октомври 2018 г. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), в партньорство със Сдружение „Бизнес агенция“, организира Международна конференция и B2B изложение „Дигиталните иноватори в здравната екосистема“ в гр. Варна.

Международната конференция предоставя възможност за обсъждане на възможностите и практическите начини за създаване на иновативни дигитални решения в областта на здравеопазването и социалните услуги и тяхната пазарна реализация и интернационализация. Дигитализацията предлага достъпни и лесни за реализация идеи в помощ на здравеопазването, които имат потенциал да подобрят резултатите и да преосмислят здравните и социалните услуги. Събитието се очаква да бъде катализатор за развитието и интернационализацията на нови предприятия в полза на здравната индустрия.

Страната ни развива и предлага модерни и дигитални решения за здравната и социална сфера и има потенциал за интернационализация и привличане на чуждестранни инвестиции, въпреки липсата на регулярно провеждани събития в областта. В тази връзка, конференцията претендира да се превърне в ежегоден форум, който да позволи на дигиталните иноватори да обсъждат идеи и знание с представители от сектор здравеопазване и социални услуги, както и за развитие на контакти и осъществяване на проекти с чуждестранни купувачи.

Програмата на събитието предвижда конферентна част с обособяване на паралелни сесии, водени от български и чуждестранни лектори на теми„Дигитални иновации в здравеопазването и домашната грижа – работни методологии от идеята до пазара“, „Създаване на нови дигитални продукти и услуги в здравната екосистема – подходи и осигуряване на инвестиции“, „Инструменти и подходи за съвместно създаване на дигитални иновации в здравната екосистема – хакатони, Innovation station & Digital spark“, „Как да ускорим от гледна точка на политиката дигитализацията в региона (подход eFlanders)“, „Интелигентни бизнес модели, които имат влияние върху сътрудничеството между индустрията и здравето“, „Развитие на нови подходи –  living labs, демонстрационни проекти, KEA – „лагери“ за стартъпи в здравната екосистема“, „Възможности за финансиране на дигитални иновации в здравната екосистема в България“  и провеждане на изложение на идеи и продукти с двустранни срещи с чуждестранни инвеститори. Потвърдено е участието на лектори от Blue Health Innovation Center (дигитален иновационен хъб за дигитализация в здравеопазването от Белгия) и Агенцията за иновации и предприемачество на Фландрия, Белгия – водеща страна в дигитализацията на здравеопазването, и участници от Кипър, Унгария и Великобритания.

През втория ден са предвидени индивидуални срещи между представители на дигиталните компании и на организации от здравната екосистема, както и практическа демонстрация на подхода “co-creation workshop” за съвместно създаване на дигитални продукти и услуги с участието на технологични компании и представители на организации от областта на здравеопазването, домашната грижа и социалните услуги, водена от белгийските експерти.

При проявен интерес за участие в конференцията, очакваме попълнена приложената регистрационна форма в срок до 21.09.2018 г. на e-mail: e.ivanova@sme.government.bg или k.zhitarska@sme.government.bg. Допълнителна информация бихте могли да получите от г-жа Евелина Иванова, тел. 02/940 79 78 или г-жа Кристин Житарска, тел. 02/940 79 86, както и на посочената електронна страница:  http://digicare.vba.bg.

Участието в международната конференция е безплатно и се организира по проект BG16RFOP002-2.003-0002 „Организиране на търговски мисии и форуми за български производители и чуждестранни купувачи“, финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е бенефициент.
Страницата е редактирана последно на: 24.10.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube