ИАНМСП с участие на международното изложение за стил на живот HOMI 2018

Със съдействието на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) 5 български фирми представиха продукцията си на международното изложение за стил на живот HOMI 2018, в периода 14-17 септември 2018 г., гр. Милано, Италия.

Събитието се провежда традиционно от 1964г насам. HOMI Fashion & Jewels отново демонстрира най-новите тенденции в секторите бижута и аксесоари. Наред с продуктовите иновации, Fashion & Jewels всички участващи на изложението имаха възможност за провеждане на интересни срещи, посветени на успешния опит на представителите от бранша.

ИАНМСП организира участието на родните малки и средни предприятия, което е подкрепено със средства по проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Българските малки и средни компании, които взеха участие по време на изложението са “Арт Бокс 2000“ ЕООД,  „Пунто Арбо“ ЕООД,  „Китна България“ ЕООД,  „Дайра Бижутерия и стил“ЕООД,  „Офис Зона България“ ЕООД

Проект №BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Страницата е редактирана последно на: 19.09.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube