ИАНМСП организира участието на 12 български фирми на панаира в Пловдив

12 са родните фирми, чието участие ИАНМСП организира на български национални щандове от общо 150кв.м. на 74-тия Международен технически панаир ЕСЕН 2018 в Пловдив, който се провежда между 24-29.09.2018.

7 са българските фирми, които със съдействието на Агенцията взеха участие в международнaта специализиранa изложба за машиностроене. Изложбата „МАШИНОСТРОЕНЕ“  е лидер сред единадесетте специализирани изложби в рамките на международния технически панаир с най-много фирми участници. МАШИНОСТРОЕНЕ е най-представителния български форум за инвестиционни стоки, индустриални технологии и оборудване, ноу-хау, традиции и търговска ефективност.

 

С помощта на ИАНМСП, 5 родни компании представиха дейността се на международната специализирана изложба за електроника и електротехника ЕЛТЕХ. На официална церемония с златен медал и диплом беше наградена „Син Карс Интернешънъл“ ЕООД за своята мултифункционална електрическа платформа с възможност за модификации L – CITY. Експонатът беше отличен в раздел „Електроника и електротехника, роботика, информационни технологии, телекомуникации, офис техника”. Сред общо 550 участника на панаира, със златен медал бяха отличени общо 31 продукта на 25 български и чуждестранни компании.

В рамките на Панаира, представител на ИАНМСП взе участие в пресконференцията по откриване на 74-тия международен панаир в Пловдив. Той запозна присъстващите с дейността и целите на ИАНМСП, подчертавайки важността от подобряване на диалога и комуникацията между бизнеса и държавната администрация.

Участието на българските предприятия се финансира по Проект № BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа дейността на ИАНМСП“.

Проект BG16RFOP002-2.003-0001 „Създаване на условия за устойчиво развитие и успешно интегриране на българските предприятия на европейски и международни пазари, чрез осигуряване на подкрепа за участие в международни търговски панаири и конференции“
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Страницата е редактирана последно на: 28.09.2018
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube